Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa POMIX


fundusze_europejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa V EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Tytuł Projektu: „Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa POMIX”.
Wartość Projektu: 771 632,63 PLN
Wartość dofinansowania: 408 198,74 PLN
Cel Projektu: Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez gruntowną termomodernizację budynku.
Planowane efekty: Modernizacja oraz termomodernizacja budynku Wnioskodawcy, czego efektem będzie zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.
fundusze_europejskie

Pomix s.c.